Εγκύκλιοι για ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ’ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που εξετάζονται πανελλαδικά

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2022, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων», μέσω της οποίας θα καταχωριστεί υποχρεωτικά η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Οι Διευθυντές/τριες είναι υπεύθυνοι/ες για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool στην διαδρομή «Σχολική Μονάδα -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

α) 13-12-2021

β) 24-01-2022

γ) 21-02-2022

δ) 21-03-2022

ε) 09-05-2022

Για τις αναλυτικές οδηγίες καταχώρησης της ύλης δείτε τις σχετικές εγκυκλίους:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση