Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικού Λυκείου για το 2023-2024. Το άρθρο θα ενημερώνεται μέχρι τη συμπλήρωση των οδηγιών για όλα τα μαθήματα:

10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες

10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και των Αρχαίων Ελληνικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Α’ και Β’ ΓΕΛ

Οι Οδηγίες για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ’ ΓΕΛ


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες για την Ιστορία


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φιλοσοφίας της Β’ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες για τη Φιλοσοφία


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες για τα Λατινικά


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας των Α’ και Β’ τάξεων του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες για την Άλγεβρα Α’ ΓΕΛ

Οι Οδηγίες για τη Γεωμετρία Α’ ΓΕΛ

Οι Οδηγίες για την Άλγεβρα Β’ ΓΕΛ

Οι Οδηγίες για τη Γεωμετρία Β’ ΓΕΛ


11.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β’ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού (Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) της Γ’ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες για τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ’ ΓΕΛ

Οι Οδηγίες για τα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες γα την Α’ ΓΕΛ

Οι Οδηγίες γα την Β’ ΓΕΛ

Οι Οδηγίες γα την Γ’ ΓΕΛ (Ο.Π.)


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες γα την Α’ ΓΕΛ

Οι Οδηγίες γα την Β’ ΓΕΛ

Οι Οδηγίες γα την Γ’ ΓΕΛ (Ο.Π.)


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας της Α’ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (Ο.Π. ΟΠ) της Γ’ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι Οδηγίες για την Οικονομία Ο.Π. Οικονομίας και Πληροφορικής


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Εφαρμογών Πληροφορικής της Α’ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το Έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β’ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το Έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ’ τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το Έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες


10.10.2023 – Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το Έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

Οι Οδηγίες


Συνεχής ενημέρωση για τις Οδηγίες Μαθημάτων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: