Ημερήσιο αρχείο: 29 Ιουνίου, 2022

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2022 στο ΦΕΚ 37/2022. 283 Θέσεις μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2022 στο ΦΕΚ 37 (28-6-2022) αφορά 283 θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Από 11/7 μέχρι και 26/7/2022 και ώρα 14:00 οι αιτήσεις.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Επιστήμης της Γ’ τάξης ΓΕΛ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3317 τ.Β’ (28-6-2022), το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Αρχές Οικονομικής Επιστήμης (αντιστοιχεί στο μάθημα της Οικονομίας) της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το 2022-2023. Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι ή/και όσοι υπέβαλαν εκπρόθεσμη αίτηση, καλούνται στην αποκλειστική προθεσμία από την Τετάρτη 29/6/2022 έως και την Παρασκευή 8/7/2022 να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους.