Ημερήσιο αρχείο: 10 Ιουνίου, 2022

Οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα για τις Πανελλαδικές 2022

Η εγκύκλιος με τις αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των ειδικών εξετάσεων στα δύο νέα Μουσικά μαθήματα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» έτους 2022.