Ημερήσιο αρχείο: 9 Ιουνίου, 2022

Επιτροπές εξέτασης ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα Πανελλαδικών 2022

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022. Το έγγραφο με τις επιτροπές εξέτασης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022.