Ημερήσιο αρχείο: 21 Ιουνίου, 2022

Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, μπορούν να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας και με υπεύθυνη δήλωση μέσω της πλατφόρμας gov.gr