Ημερήσιο αρχείο: 23 Ιουνίου, 2022

e-Εγγραφές για το 2022-2023. Οδηγίες για εγγραφές, ανανεώσεις και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το σχολικό έτος 2022-2023. Αναλυτικές οδηγίες.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2022-2023

Η υπ’ αριθμ. 77677/Γ4/23-6-2022 απόφαση, σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόσκληση για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

Η Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Ω6246ΜΤΛΗ-ΩΔΨ) για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ και το ΦΕΚ 3199/2022 με τα κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τομείς και Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3201 τ.Β’ (22-6-2022) η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023»