Τομείς και Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3201 τ.Β’ (22-6-2022) η απόφαση με θέμα: «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023»

Ενημέρωση 4/7/2022: Διόρθωση στο ΦΕΚ 3408 τ.Β’ (1-7-2022) σχετικά με ειδικότητα του 1ου ΕΠΑΛ Ψαχνών

Για τα ΕΠΑΛ της Λευκάδας (στη σελίδα 69 της απόφασης):

Τομείς και Ειδικότητες ΕΠΑΛ 2022-2023

Δείτε το ΦΕΚ για όλα τα ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ.

Δείτε το ΦΕΚ με τη διόρθωση