Ημερήσιο αρχείο: 2 Ιουνίου, 2022

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε.Α.Ε., Λυκείων Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και των Ε.Ε.Ε.ΕΚ., για το 2022-2023

Η Εγκύκλιος 67199/Δ3/2-6-2022 προκειμένου οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) της χώρας να προγραμματίσουν το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Σ.Δ.Ε.Υ. – ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ από 03/06/2022 έως και 10/06/2022

Πρόσκληση ΠΕ06 και ΠΕ60 σε διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα

Η ημερίδα «English in preschool education: Building bridges. – Αγγλικά στη προσχολική εκπαίδευση: Χτίζοντας γέφυρες» θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 16 Ιουνίου από τις 6.00 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ.

ΦΕΚ 2717/2022. Τροποποιητική απόφαση σχετικά με την πρόσβαση στα ΑΕΙ αποφοίτων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες

ΦΕΚ 2717 τ.Β’ (1-6-2022). Τροποποίηση της ΥΑ «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997»

Καλή επιτυχία στους υποψηφίους και τις υποψήφιες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Πολίτη Ανδρέα προς τους/τις υποψηφίους/ες μαθητές/τριες που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022