Ημερήσιο αρχείο: 30 Ιουνίου, 2022

Χρονοδιάγραμμα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές σε ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές σε ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ για το 2022-2023 μέσω της πλατφόρμας e-Εγγραφές.

Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες. Τροποποίηση της ΥΑ εγγραφών ως προς την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Η τροποποίηση αφορά την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ένταξη των μαθητών/τριών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/χθεισών μαθητών/τριών.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Η απόφαση με τους πίνακες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αποσπώνται για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23.

Πρόσκληση για αποσπάσεις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)»

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Παρασκευή 01-07-2022 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 08-07-2022 και ώρα 14:00 μ.μ..

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το 2022-2023

Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική και Περιφερειακές Υπηρεσίες).