Χρονοδιάγραμμα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές σε ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές σε ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ για το 2022-2023 μέσω της πλατφόρμας e-Εγγραφές.

Από την Παρασκευή 24/06/2022(10.00) έως την Πέμπτη 07/07/2022 (23.59)

 • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής Α’ Φάση e-εγγραφές 2022

Δευτέρα 11/07/2022 (08:00)

 • Ορατά Αποτελέσματα σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής (μαθητές/ κηδεμόνες/ Διευθυντές σχολικών μονάδων)
 • Έναρξη περιόδου κατάθεσης δικαιολογητικών(ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία) από μαθητές/κηδεμόνες
 • Έναρξη περιόδου επιβεβαίωσης των αιτήσεων από τους  Δ/ντές ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ
 • Έναρξη περιόδου εκτίμησης επιπλέον εγγραφών από τους Δ/ντές των ΕΠΑΛ

Την ημέρα εφημερίας του Π.ΕΠΑ.Λ. από τη Δευτέρα 11/07/2022 έως και την Παρασκευή 15/07/2022

 • Λήξη περιόδου κατάθεσης δικαιολογητικών για τους υποψήφιους μαθητές των ΠΕΠΑΛ
 • Λήξη περιόδου επιβεβαίωσης των αιτήσεων από τους Δ/ντές των ΠΕΠΑΛ

Δευτέρα 18/07/2022

 • Κατανομή των αιτήσεων των μαθητών που δεν επιβεβαιώθηκαν στα ΠΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ δεύτερης επιλογής τους

Την ημέρα εφημερίας του ΕΠΑΛ από τη Δευτέρα 18/07/2022 έως και την  Παρασκευή 22/07/2022

 • Λήξη περιόδου κατάθεσης δικαιολογητικών για τους υποψήφιους μαθητές των ΕΠΑΛ
 • Λήξη περιόδου επιβεβαίωσης των αιτήσεων από τους Δ/ντές των ΕΠΑΛ
 • Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης* από τους Δ/ντές των ΕΠΑΛ για τα τμήματα που ξεπερνούν το ανώτατο όριο μαθητών.

Από τη Δευτέρα 11/07/22 έως και την Παρασκευή 22/07/2022:

 • Περίοδος εκτίμησης επιπλέον εγγραφών από τους Δ/ντές των ΕΠΑ.Λ.
 • Διαδικασία Έγκρισης Ολιγομελών Τμημάτων ΕΠΑΛ
 • Μετάπτωση των μαθητών στο ΠΣ Myschool
 • Β’ Φάση εγγραφών στα ήδη υπάρχοντα τμήματα ΕΠΑΛ και σε εναπομείνασες κενές θέσεις ΠΕΠΑΛ

Δείτε το έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

Συνεχής ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές εγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας