Ημερήσιο αρχείο: 27 Ιουνίου, 2022

78η Εγκύκλιος. Μέτρα κατά του Covid-19. Χορήγηση αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο

Η 78η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284 (24-6-2022): «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Χορήγηση κανονικών αδειών κατά την καλοκαιρινή περίοδο και άλλα θέματα.

Παράταση περιόδου επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας iepX

Στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση, η πλατφόρμα iepX θα παραμείνει ανοικτή για τους/τις επιμορφούμενους/ες μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2022.