Παράταση περιόδου επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας iepX

Σχετικά με την προθεσμία για την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων της α’, β’ και γ’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης για την ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, μέσω της πλατφόρμας iepX του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για τους/τις επιμορφούμενους/ες μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2022.

Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα κάντε κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:

iepx

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...