Ημερήσιο αρχείο: 3 Ιανουαρίου, 2022

Παραλαβή των Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2021Α

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου 2021A, που είχαν υποβάλει την αίτηση τους στη Δ.Δ.Ε....

Προκήρυξη για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αλλαγή στις ημερομηνίες υποβολής.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 4-1-2022 έως 24-1-2022 και ώρα 14:00.