Ημερήσιο αρχείο: 22 Ιανουαρίου, 2022

Το ΦΕΚ 155/2022, με τα μέτρα από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Το ΦΕΚ 155 τ.Β΄ (21-1-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από την Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022.