Ημερήσιο αρχείο: 26 Ιανουαρίου, 2022

Ημερομηνίες αποτύπωσης σχεδίων δράσεων για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων

Το Α’ Μέρος της Φόρμας Αποτύπωσης των Σχεδίων Δράσης, θα παραμείνει ανοικτό έως και την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022. Τα Β’ και Γ’ μέρη, θα ανοίξουν για τις Ομάδες Δράσης από τις 27/1 έως και τις 30/5/2022.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση