Ημερήσιο αρχείο: 12 Ιανουαρίου, 2022

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 1, τεύχος ΑΣΕΠ, με την πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές θέσεις σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Παράταση προθεσμίας για την ανάρτηση σχεδίων δράσης στην πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Η πλατφόρμα του ΙΕΠ για την ανάρτηση της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίων Δράσης των σχολικών μονάδων θα είναι διαθέσιμη έως Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.