Ημερήσιο αρχείο: 28 Ιανουαρίου, 2022

Η Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023

Η προκήρυξη (53 σελίδων) περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες (ημερομηνίες και δικαιολογητικά) και στο τέλος έχει παραρτήματα με όλα τα χρονοδιαγράμματα για κάθε κατηγορία υποψηφίου/ας.

Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ’) των μαθημάτων του Γυμνασίου.

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

Το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Καλή πρόοδο στις μαθήτριες και στους μαθητές μας, με οδηγό τις αγαθές αξίες και σύμμαχο τη γνώση.