Ημερήσιο αρχείο: 15 Ιανουαρίου, 2022

Το ΦΕΚ 67/2022, με τα μέτρα από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Το ΦΕΚ 67 τ.Β΄ (14-1-2022) με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022.