Παραλαβή των Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2021Α

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου 2021A, που είχαν υποβάλει την αίτηση τους στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας, πως μπορούν να προσέλθουν καθημερινά, Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες 08:30-13:30, στα γραφεία της Διεύθυνσης, προκειμένου να παραλάβουν το πιστοποιητικό τους αυτοπροσώπως ή οι νόμιμοι κηδεμόνες και εκπρόσωποί τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση