Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο Διευθύντριας του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Λευκάδας, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 01/04/2024 και ώρα 11.00 π.μ. Δε θα ληφθούν υπόψη όσες προσφορές δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας