Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας υποβολής αίτησης για εισαγωγή υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η προθεσμία της υποβολής ηλεκτρονικά Αίτησης – Δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών λήγει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.

Για την προκήρυξη και τις οδηγίες, δείτε σχετικά εδώ


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας: