Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών τετραετούς διάρκειας σε θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών τετραετούς διάρκειας σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δείτε την απόφαση)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών τετραετούς διάρκειας σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Δείτε την απόφαση)