ΦΕΚ 4037/2023. Τροποποιητική απόφαση για τις εγγραφές μαθητών και την ένταξή τους σε τάξεις/τμήματα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4037 τ.Β’ (23-6-2023) τροποποιητική απόφαση για την 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2005/2019) με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Δείτε το ΦΕΚ 4037/2023 με τις τροποποιήσεις.