Ημερήσιο αρχείο: 29 Μαρτίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους για το 2023-2024

Η πρόσκληση αφορά μετατάξεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ – ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 29-03-2023 έως και 11-04-2023.

Ημερίδα του ΙΕΠ για ενημέρωση σχετικά με τη Δράση «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας»

Η ημερίδα για τη Δράση «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα Μαθητείας», θα διεξαχθεί εξ’ αποστάσεως την Πέμπτη στις 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00-18.30 μ.μ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας στην Κόνιτσα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/03/2023 και ώρα 10.00 π.μ.