Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας στην Κόνιτσα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/03/2023 και ώρα 10.00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια ημέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου