Ημερήσιο αρχείο: 2 Μαρτίου, 2023

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων Επιμόρφωσης της Γ’ Φάσης (Β’ επιμορφωτική περίοδος) στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από αναρτήσεως της πρόσκλησης έως και την Δευτέρα 20-03-2023 και ώρα 13:00, μέσω του μητρώου του ΙΕΠ, ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

Εγκύκλιος για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν τη συμμετοχή του παιδιού τους στην κλήρωση ή την δοκιμασία εισαγωγής, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Γυμναστών, ΠΕ60  Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 3/3/2023 έως και 15/3/2023 και ώρα 15:00.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2023, Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τα ονόματα ανά κατηγορία μετάθεσης (Γενική, Ειδική, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά).