Ημερήσιο αρχείο: 27 Μαρτίου, 2023

Βιωματικό εργαστήριο για τη «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αξιοποιώντας υλικό της Πολύτροπης Γλώσσας»

Το βιωματικό εργαστήριο για τη «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αξιοποιώντας υλικό της Πολύτροπης Γλώσσας» απευθύνεται σε φιλολόγους και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/3/2023, στις 19:00.

ΦΕΚ 1964/2023. Νέα απόφαση με τις σχολικές μονάδες που θα έχουν στην ευθύνη τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι

Το ΦΕΚ 1964 τ.Β’ (27-3-2023) με θέμα: «Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.»

Πίνακες Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών

Οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων, που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, καλούνται να δηλώσουν προς το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, έως και την Πέμπτη 30.03.2023.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ για το 2023-2024

Οι αιτήσεις για αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ κατά το σχολικό έτος 2023-2024, υποβάλλονται από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.