Ημερήσιο αρχείο: 10 Μαρτίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το 2023-2024

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται: από από 10-3-2023 μέχρι 20-3-2023 και ώρα 23:59. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://dipode-aitisi.sch.gr.

Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Τα σχολεία, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέχρι την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των παραδοτέων των καλλιτεχνικών δημιουργιών θα είναι τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

Νόμος 5029/2023. Στο ΦΕΚ 55 τ.Α’ οι ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία

«Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις.

Αιτήσεις για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από σήμερα 10 Μαρτίου 2023. Αριθμός εισακτέων

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης είναι η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.