Ημερήσιο αρχείο: 3 Μαρτίου, 2023

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών για το 2023. Προθεσμία και έντυπο αίτησης

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και 17 Μαρτίου 2023

ΠΔ 23/2023. Αλλαγές στις ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 47 τ.Α’ (2-3-2023) το ΠΔ 23/2023 με αλλαγές στις ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής με τις πανελλαδικές εξετάσεις.