ΠΔ 23/2023. Αλλαγές στις ειδικές κατηγορίες εισαγωγής στις σχολές της Πυροσβεστικής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 47 τ.Α’ (2-3-2023) το ΠΔ 23/2023 με θέμα: «Τροποποίηση του π.δ. 17/2022 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο» (Α’ 53).»

Δείτε το ΦΕΚ


Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας