Ημερήσιο αρχείο: 8 Μαρτίου, 2023

ΦΕΚ 1318/2023. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1318 τ.Β’ (8-3-2023) η απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία».

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας και πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Λευκάδας

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων για τους υποψήφιους Διευθυντές/τριες Σχολικών Μονάδων ορίζεται για την Δευτέρα 20.03.2023 και την Τρίτη 21.03.2023. Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Χρονοδιάγραμμα Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2022- 2023

Χρονοδιάγραμμα Ομαδικών Αθλημάτων των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και αυτών του κλασικού αθλητισμού και των άλλων ολυμπιακών αθλημάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Σχετικά με την παρακολούθηση της ύλης των μαθημάτων της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά

Επισημάνσεις για την πλήρη, ορθή καταχώριση και οριστικοποίηση της ύλης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες στο ΠΣ myschool. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διδακτέα – εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.