Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας και πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Λευκάδας

Από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων, ως ακολούθως:

Αναμορφωμένος Αξιολογικός Πίνακας (ταξινομημένος κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. με αρ.πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β’/3.12.2022) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης  των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας ορίζει τις ημερομηνίες και ώρες πρόσκλησης των υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων σε συνέντευξη:

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023:

α.α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
01. ΑΪΛΕΡΣ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΘΑ 12:00-12:30
02. ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 12:30-13:00
03. ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ 13:00-13:30
04. ΓΚΡΙΤΖΑ ΑΘΗΝΑ 13:30-14:00
05. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΝΙΚΗ 14:00-14:30
06. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14:30-15:00
07. ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 15:00-15:30
08. ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15:30-16:00
09. ΜΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16:00-16:30
10. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16:30-17:00

 

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023:

α.α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
01. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11:00-11:30
02. ΠΕΤΡΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11:30-12:00
03. ΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 12:00-12:30
04. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 12:30-13:00
05. ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 13:00-13:30
06. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13:30-14:00
07. ΤΟΥΜΠΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ 14:00-14:30
08. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14:30-15:00
09. ΤΣΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15:00-15:30
10. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 15:30-16:00
11. ΧΑΛΙΚΙΑ ΑΡΓΥΡΗ 16:00-16:30

Οι υποψήφιοι καλούνται να παραβρεθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας (Καραβέλα 11, Λευκάδα, Ημιόροφος, τηλ.2645362226, χάρτης) σύμφωνα με το ανωτέρω πρόγραμμα, τουλάχιστον 30’ πριν την προκαθορισμένη ώρα διεξαγωγής της συνέντευξής τους.

Υποψήφιος που θα αντιμετωπίσει έκτακτη αντικειμενική δυσκολία με την παρουσία του όπως είναι καθορισμένη στο πρόγραμμα συνεντεύξεων, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως και αρμοδίως το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. με αρ.πρωτ.  Φ.361.22/6/149788/Ε3/02.12.2022  (ΦΕΚ 6141/τ.Β’/3.12.2022): Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.