Χρονοδιάγραμμα Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Ελλάδας – Κύπρου, σχολικού έτους 2022- 2023

Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη ολοκλήρωση της Α’ Φάσης των Ομαδικών Αθλημάτων των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, σχολικού έτους 2022-2023, σας γνωστοποιούμε σχετικό χρονοδιάγραμμα των ανωτέρω αγώνων (επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο), καθώς και αυτών του κλασικού αθλητισμού και των άλλων ολυμπιακών αθλημάτων που πρόκειται να διεξαχθούν μετά την έκδοση σχετικών προκηρύξεων.

Το σχετικό έγγραφο και το χρονοδιάγραμμα