Ημερήσιο αρχείο: 9 Μαρτίου, 2023

Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης 2023»

«Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2023». Αναλυτικές οδηγίες και εκπαιδευτικό υλικό για τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων στη δράση, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Σχετικά με την ισχύ αξιολογικών εκθέσεων και γνωματεύσεων για μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ Α’ / 3-8-2021) σχετικά με την ισχύ αξιολογικών εκθέσεων/γνωματεύσεων για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης στους/στις Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόφαση της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων σχετικά με την ανάθεση παιδαγωγικής ευθύνης στους/στις Συμβούλους Εκπαίδευσης για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.