Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης 2023»

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.), διοργανώνει τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 την πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2023»

Το πείραμα αυτό συγκαταλέγεται στα 10 πιο όμορφα επιστημονικά πειράματα στην ιστορία της Φυσικής. Την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, που χαρακτηρίζεται ως «αρχή της Άνοιξης», ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό της Γης, με αποτέλεσμα η νύχτα και η ημέρα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας. Έτσι, θεωρείται «ευκαιρία» να επαναλάβουμε το πείραμα του Ερατοσθένη, αφού γνωρίζουμε τον τόπο που ο Ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του κατακόρυφα.

Στους πρωταρχικούς στόχους της δράσης συγκαταλέγονται:

  • η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε μια δραστηριότητα μεγάλου ενδιαφέροντος,
  • η ανταλλαγή των δεδομένων και
  • η διαθεματική προσέγγιση.

Η διαδικασία των παρατηρήσεων, των  μετρήσεων και των υπολογισμών υπεισέρχεται στη γνωστική περιοχή αρκετών σχολικών μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φυσικά/Φυσική, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Πληροφορική κ.α.).

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών/μαθητριών, με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών τους. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις της κάθε ομάδας μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αυλή του σχολείου της.

Για την καλύτερη οργάνωση, φέτος στήθηκε εξ αρχής ο χώρος που φιλοξενεί το υλικό (οδηγίες – συμβουλές για την εκτέλεση της μέτρησης, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, βίντεο κ.λ.π). Την νέα σελίδα καθώς και τις οδηγίες για την εγγραφή σας, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ

Πληροφορίες για το πείραμα, υποστηρικτικό υλικό, φωτογραφίες από προηγούμενες δράσεις κλπ. θα βρείτε και στις ιστοσελίδες:

Δείτε το έγγραφο

Δείτε την έγκριση του ΥΠΑΙΘ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...