Ημερήσιο αρχείο: 16 Μαρτίου, 2023

Διευκρινίσεις για τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ σύμφωνα με το αρ. 289, του ν. 4957/2022

Διευκρινίσεις του Υπουργείου σχετικά με τις μετατάξεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 289, του ν.4957/2022.