Ημερήσιο αρχείο: 19 Μαρτίου, 2023

Υπενθύμιση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις σχολές της Πυροσβεστικής με τις Πανελλαδικές 2023

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται μέχρι και την Δευτέρα 20/03/2023. Υποβολή δικαιολογητικών, μέχρι και την Τρίτη 21/03/2023.