Ημερήσιο αρχείο: 6 Μαρτίου, 2023

Μαθητές/τριες με διαταραχές ομιλίας – λόγου. Διευκρινιστικές οδηγίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Οι μαθητές/ μαθήτριες με γνωμάτευση/αξιολογική έκθεση που εμπίπτουν στην κατηγορία των μαθητών/τριών με «διαταραχές ομιλίας – λόγου», εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης έως τριάντα λεπτά (30’).