Ημερήσιο αρχείο: 22 Μαρτίου, 2023

Προσλήψεις 846 εκπαιδευτικών στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών για το 2022-2023 (22 Μαρτίου 2023)

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023. Ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.