Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ τάξης του ΓΕΛ Νυδριού στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρεία στο ΓΕΛ Νυδριού Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14/2/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Περισσότερα στο έγγραφο του ΓΕΛ Νυδριού