Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας για το σχολικό έτος 2023-2024 (Μάρτιος 2024)

Νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2023-2024 ανακοινώθηκαν από Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Συγκεκριμένα

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 12 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 64 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών:

  • Αίτηση – Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 19 Μαρτίου 2024
  • Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από την Πέμπτη 21 έως και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Οι πίνακες με τα ονόματα:

Δευτεροβάθμια ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δευτεροβάθμια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ


Συνεχής ενημέρωση για θέματα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας