Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Πάτρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, ως την Τρίτη 27-2-2024 και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Τρίτη 27-2-2024 και ώρα 10:30 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική πρόσκληση του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας