Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Αθήνα (Ανακοινοποίηση)

Ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: (Νέα Ημερομηνία Παρασκευή 2/2/2024)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, ως την Παρασκευή 2/2/2024 και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Παρασκευή 2/2/2024 και ώρα 10:30 π.μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας