Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2023-2024

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι πίνακες με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2023-2024.

Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το 2023-2024

Δείτε την απόφαση

Αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία για το 2023-2024

Δείτε την απόφαση

Αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2023-2024

Δείτε την απόφαση

Αποσπάσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το 2023-2024

Δείτε την απόφαση

Αποσπάσεις σε Φορείς του ΥΠΑΙΘΑ για το 2023-2024

Δείτε τις αποφάσεις εδώ

Επιπλέον…

Για τις Βιβλιοθήκες δείτε εδώ

Για τα ΓΑΚ δείτε εδώ

Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία και στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης, για το 2023-2024


Συνεχής ενημέρωση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας:

Αποσπάσεις 2023-2024