Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» για το 2023-2024

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Δ’, Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει κατά το σχολικό έτος 2023-2024 την υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament Ambassador School – EPAS).

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση από Λύκεια Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως σε μαθητές/τριες των τριών τάξεων του Λυκείου.

Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούν στη δομή, στη λειτουργία και στο ρόλο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η βασική κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω των διαφόρων δράσεων οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι μαθητές/τριες ενημερώνονται για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες, με απώτερο στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στο «δημοκρατικό γίγνεσθαι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα για τη χρονιά 2023-2024, η οποία συμπίπτει με την τελική ευθεία προς τις επόμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές, μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν από τα σχολεία θα δοθεί βαρύτητα στην προώθηση της ενεργούς πολιτειότητας και τη σημασία των Ευρωπαϊκών Εκλογών.

Προβλέπεται εύρος αυτονομίας στην επιλογή και μορφή των δράσεων αυτών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τα σχολεία σύμφωνα με τις συμβουλευτικές οδηγίες του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα βασίζεται εν πολλοίς στη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων που προσφέρονται στα συμμετέχοντα σχολεία και στην ενεργό στήριξη της Διεύθυνσης και των Συλλόγων Διδασκόντων και Γονέων κάθε σχολείου. Μέσω του EPAS μαθητές και διδάσκοντες παρακινούνται να έρθουν σε επαφή με Ευρωβουλευτές, Μ.Μ.Ε., τοπικούς και άλλους παράγοντες και τους παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής, είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά, σε προγράμματα και ημερίδες που διοργανώνονται στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Ακαδημαϊκή υποστήριξη στα συμμετέχοντα σχολεία παρέχεται κατά τη διάρκεια όλου του σχολικού έτους από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο τέλος του σχολικού έτους οι δράσεις των σχολείων αξιολογούνται και, εφόσον κριθούν ικανοποιητικές, απονέμεται ο τίτλος του «Σχολείου Πρέσβη» στα συμμετέχοντα σχολεία, καθώς και του «Καθηγητή-Πρέσβη» και «Μαθητή-Πρέσβη» στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η τιμητική αυτή διάκριση έχει διάρκεια έναν χρόνο.

Διαδικασία για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» το 2023-2024

Το Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί για τη σχολική χρονιά 2023-2024 εκατόν δέκα (110) σχολεία. Τα σχολεία τα οποία θα έχουν επιτυχώς συμπληρώσει τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 θα έχουν κατοχυρωμένη θέση στο Πρόγραμμα, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα για λιγότερο από τρία χρόνια. Οι υπόλοιπες θέσεις προορίζονται για νέα σχολεία.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι και τα επιτυχόντα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται με την παρούσα πρόσκληση, ώστε να γίνει γνωστή η επιθυμία τους να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Σχολεία τα οποία έχουν συμπληρώσει τρία συνεχόμενα χρόνια (κατά τα τρία περασμένα έτη) δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα κατά τη χρονιά 2023-2024. Θα μπορούν όμως να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για συμμετοχή από την επόμενη σχολική χρονιά, δηλαδή από τη σχολική χρονιά 2024-2025.

Η υποβολή των αιτήσεων από τα σχολεία ξεκινά τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 (09:00) και λήγει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 (12:00). Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/.

Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ο κατάλογος των σχολείων τα οποία θα γίνουν αρχικώς δεκτά στο Πρόγραμμα. Στη συνέχεια τα σχολεία αυτά θα λάβουν ηλεκτρονικά πληροφορίες για τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν, ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή της συμμετοχής τους.

Μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 (12:00) τα σχολεία θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα κοινοποιηθεί).

Τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μαθητριών και μαθητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να κοινοποιηθούν μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, μαζί με τις φόρμες συγκατάθεσης για φωτογράφιση και βιντεοσκόπησή τους στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι για τη σχολική χρονιά 2023-2024 ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ανά σχολείο είναι δύο (2), ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι έξι (6). Για τους/τις μαθητές/τριες, ο ελάχιστος αριθμός είναι έξι (6) ενώ ο μέγιστος είναι δώδεκα (12). Καμία παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα δεν είναι δυνατή.

Η διαδικασία συμμετοχής συμπληρώνεται μόνο μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Επιμορφωτικές ημερίδες

Μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2023 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και οι τοποθεσίες των επιμορφωτικών ημερίδων των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδικτυακά ειδικά webinars τα οποία θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα του Προγράμματος, ενώ θα πραγματοποιηθούν δύο ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις στις οποίες θα μπορούν να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα και τις απαιτούμενες δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες…