Προκήρυξη 1ΕΑ/2022. Προσωρινός αξιολογικός πίνακας και οδηγός για ενστάσεις

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/τ. ΑΣΕΠ/21-4-2022) με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και ο πίνακας απορριπτέων.

Οι πίνακες ανακοινοποιήθηκαν την Πέμπτη 21/7/2022.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ έως και την 1η Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων, παρατείνεται έως και τις 2 Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης από τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ

Δείτε τους πίνακες και αναλυτικές πληροφορίες στη νέα ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ.