Ημερήσιο αρχείο: 19 Ιουλίου, 2022

Επιμορφωτική Διημερίδα για τους/τις νέους/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης

Η επιμορφωτική διημερίδα συνδιοργανώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., το Ι.Ε.Π. και το Ε.Κ.Δ.Α.Α. και θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Ιουλίου 2022 μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Webex.

Πρότυπα – Πειραματικά. Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για το 2022-2023

Οι μη δεκτοί υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης από την Τετάρτη 20/7 ως την Παρασκευή 22/7 και ώρα 15:00 μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων κατά των πινάκων.

Οριστικοποίηση τμημάτων ανά σχολική μονάδα σχολικού έτους 2022-2023

Για τα Γυμνάσια και Λύκεια η οριστικοποίηση θα γίνει μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και για τα ΕΠΑΛ μέχρι την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Δυνατότητα διαγραφής Σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2022

Την Τρίτη 19/7/2022 από 08.00 π.μ. και μέχρι το μεσημέρι στις 14.00 μ.μ., οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν τις σχολές που δεν επιθυμούν τελικά, ενώ η προσθήκη σχολών ή η αλλαγή σειράς προτιμήσεων δεν θα είναι δυνατή.