Ημερήσιο αρχείο: 16 Ιουλίου, 2022

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου για το 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00.