Ημερήσιο αρχείο: 15 Ιουλίου, 2022

ΦΕΚ 3741/2022. Διορισμοί εκπαιδευτικών. Ανακοινώθηκε η απόφαση κατανομής θέσεων

Καθορισμός του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Η απόφαση (ΑΔΑ: 6Μ8Φ46ΜΤΛΗ-ΦΑΦ) με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 και 2023, 2024 & 2025 Ν. Ημισφαιρίου»

Η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2023

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3731 τ.Β’ (14/7/2022) η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης ΓΕΛ για το 2023.